Портфолио


 • ▪ „ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Цялостно изграждане на високоефективна животновъдна ферма, включващо: изграждане на четири сгради с обща застроена площ от 2056 м2, площадкова инфраструктура, доставка и монтаж на технологично оборудване. Период на изпълнение: 2014 – 2015 г.

  ▪ „СКАЙМОНТ“ ЕООД - Монтаж по части конструктивна, механо и тръбопроводи за обект Добив и преработка на златосъдържащи руди, местност „Ада Тепе“, община Крумовград с инвеститор „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД. Извършени дейности по заваряване и монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметри от 15 до 450 мм и обща дължина 3950 м, заваряване и монтаж на тръбни опори и монтаж на съпътстващо оборудване. Период на изпълнение: 2018 – 2019 г.

  ▪ „СДРУЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО АКВАКУЛТУРИ“ – Цялостно изграждане на съоръжения за размножаване и отглеждане за специални видове риби, включващо: изграждане на промишлени и административни сгради с обща застроена площ от 1 058 м2, площадкова инфраструктура, монтаж на технологично оборудване. Период на изпълнение: 2018 – 2020 г.

  ▪ „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД – Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирана система за отчетност на съхранение и потребление на природен газ. Период на изпълнение: 2019 – 2019 г.

  ▪ „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД – Сглобяване и монтаж на покривни конструкции на общо 7 броя резервоари с обеми от 5000 м3 до 10000 м3. Период на изпълнение: 2019 – 2020 г.

  anton