За нас


  • ▪ В дейността си от 2014г. до днес, „Инокон“ ООД е натрупала добър опит при реализацията на проекти за реконструкции, модернизации, основни ремонти и изграждане на нови обекти за нуждите на различни промишлени предприятия.

    ▪ Нашият екип успешно и професионално се справя с управлението на проектите и изпълнението на строителните и монтажните работи на индустриални съоръжения, промишлени и жилищни сгради.

    ▪ Имаме изградени добри партньорски отношения с утвърдени производители и доставчици на технологично оборудване и материали, чрез които осигуряваме надеждни доставки на оборудване за технологични съоръжения, материали за метални конструкции, тръби и тръбопроводни елементи, профили, свързващи и закрепващи елементи, системи за управление и контрол на технологични процеси, и др.

    ▪ С натрупания опит и знания успешно се справяме с всички дейности по изграждане на индустриални помещения, специализирани технологични съоръжения, резервоари, промишлени и складови стопанства, тръбопроводни мрежи и др.anton